Aktuality

Mikuláš na ledě při hokejovém utkání VHK Vsetín x Nový Jičín

Dne 6.12. 2014 probíhala při hokejovém utkání VHK Vsetín x Nový Jičín akce Mikuláš na ledě. Při této akci spolupracovali s anděly i naši pracovníci.

Sněm České komory služeb ochrany majetku a osob

Dne 27.11.2014 se naše firma zúčastnila XXVI sněmu ČK SOMO (Česká komora služeb ochrany majetku a osob) na pořadu jednání bylo zejména projednávání zákona o SBS a profesní vzdělávání . Dále se jednalo  o dopadu zvýšení minimální mzdy na tvorbu ceny za poskytované služby.

Požární výcvik v Ústí u Vsetína

Dne 21.10.2014 se naši členové zásahových jednotek ze Vsetína Valašského Meziříčí zúčastnili požárního výcviku v Ústí u Vsetína pod vedením zkušeného člena požárního sboru pana  Libora Dvořáka. Po teoretické části došlo i na praktickou část zaměřenou na manipulaci s hasícími prostředky.

Kompletní fotogalerie

Požární cvičení v areálu společnosti CS CABOT

Včera okolo deváté hodiny ranní došlo podle stanoveného plánu cvičení v areálu společnosti CS CABOT, spol.s r.o. k neočekávané technické závadě na zařízení plnění jednoho ze zásobníků dehtových a pyrolýzních olejů. Porucha čerpacího zařízení zásobníku způsobila výron kapaliny do jedné ze záchytných jímek, vznícení hořlavých par a postupné rozšíření požáru na prostor čerpací stanice,jímky a jednoho ze zásobníků. Některým pracovníkům se nepodařilo opustit nebezpečný prostor v okolí zásobníku a bylo nutno provést jejich záchranu. Došlo také ke zranění dvou osob, kterém prováděly údržbu a kontrolu zařízení. Samotný vznik požáru byl nahlášen zaměstnanci a současně i EPS signalizací.

Dispečer společnosti CS CABOT, spol.s r.o. okamžitě telefonicky informoval o vzniku události operační středisko krajských hasičů ve Zlíně. Po přijetí oznámení byly na místo události vyslány základní složky IZS, včetně jednotky HZSP DEZA, a.s., a další jednotky k provedení průzkumu, zjištění situace na místě havárie a zahájení zásahu. Byly aktivovány požární hlídky společnosti CS CABOT, spol. s r.o., které společně s jednotkou HZSP DEZA, a.s. provedly opatření k  záchraně a transportu zraněných osob.

Tak to byl postaven námět posledního z letošních taktických cvičení složek IZS Zlínského kraje, kterého se zúčastnily jednotky profesionálních hasičů stanic Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín a dále jednotky profesionálních hasičů Olomouckého kraje ze stanic Hranice na Moravě, Olomouc a také Moravskoslezského kraje ze stanic Nový Jičín, Ostrava – Zábřeh, Frýdek – Místek a chemické laboratoře Frenštát pod Radhoštěm. Cvičení také prověřilo hasiče jednotky podniku DEZA, a.s. a jednotky dobrovolných hasičů obcí Rožnov pod Radhoštěm a Hustopeče nad Bečvou.

Stanovené úkoly cvičení plnili také příslušníci Policie ČR z Valašského Meziříčí, Vsetína, Rožnova pod Radhoštěm a Brna. Do cvičení byly zapojeny také posádky zdravotnické záchranné služby a hlídky městských policistů z Valašského Meziříčí. V souvislosti se vzniklou situací byly svolány také určené krizové štáby, provedeny krátkodobé uzávěry komunikací v bezprostřední blízkosti areálu a bylo prověřeno informování obyvatelstva.

Splnění stanovených cílů a úkolů cvičení bude předmětem následného vyhodnocení všech zúčastněných složek.

Závěr patří poděkování vedení a zaměstnancům společnosti CS CABOT, spol.s r.o. za možnost naplánování a realizace cvičení. Děkujeme také spoluobčanům za ohleduplnost a toleranci vůči cvičícím složkám a ještě jednou se omlouváme za případné komplikace, které mohly vzniknout v souvislosti s realizací cvičení.

Celé cvičení by také nebylo možno realizovat bez přímé podpory vedení Zlínského kraje.

Odkaz: Cvičně hořely záchytné jímky a zásobníky olejů

Soutěž členů zásahových jednotek

Dne 26.9.2014 se naší  pracovníci ZJ Pobořil Ivo a Pobořil Petr zůčastnili soutěže O putovní pohár prezidenta ČKBS.

Této soutěže se zúčastnilo 11 členů zásahových jednotek z pěti agentůr z ČR a jedné SK., RAVI SECURITY SK. , M2C SECURITY, BS IPO, BS ANIM, BERSERK SECURITY a pořádající SCSA SECURITY.

Soutěžilo se v těchto disciplínách : 1a. Běh na 2 km, 1b. Kliky, shyby, 2. Střelba – Mířená střelba do 35s., měřená double střelba na terč s rukojmím, střelba s použitím taktické svítilny a řešení situace v podobě projekce. 3. Trenažér pro kordinaci pohybu po dobu 2 min. a poté do 10 s. naházet 10 šipek do terče a pět ran ze vzduchové pušky, 4a. Jizda podle GPS a nalezní narušeného objektu na čas, 4b.Jízda zručnosti a výměna kola na čas, 5. Taktický postup plášťové kontroly objektu, prohlídka narušeného objektu se zajištšním pachatele, 6. První pomoc, 7. Test znalostí dopravních předpisů. Všechny disciplíny byl měřeny časem a bodově hodnoceny.  

Tato profesní soutěž zásahových jednotek je v ČR jediná která se pořádá a proto jsme rádi že jsme se jí mohli zúčastnit. Putovní pohár si odvezla na Slovensko SBS RAVI jejíž členové ZJ se umístnili na 1 a 2 místě a 3 místě se umístníl pracovník ZJ M2C SECURITY. Další umístnění je takovéto: 4. BS IPO, 5. SBS RAVI SK, 6. BS IPO, 7. BERSERK SCURITY, 8. BS ANIM, 9. BS ANIM, 10. SCSA 11. SCSA.  O náročnosti svědčí i to, že loňský obhájce trofeje se umístnil na 4 místě.
Podle slov prezidenta ČKBS Mgr. Vladimíra Rambouska jsou ti kteří se přihlásili a pracují u zásahových jednotek ELITA.
Velice rádi se zúčastníme i VI. ročníku.

Odkaz: http://ckbs.cz/stalo-se-soutez-clenu-zasahovych-jednotek/

Dispečink PCO

Stálá služba - 24 hodin

mobil:   739 222 444
mobil:   777 565 008
e-mail:   pco@anim.cz

Jsme partnery

ONI NAM System System Plus Zlín LPT System, s.r.o. Alsymon s.r.o. Kruh Zásahová služba

Jsme členy

ČK SOMO KPKB ČR

CK SOMO KPKB CR

Ocenění

Copyright © 2023 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín