Pořadatelská činnost

Firma ANIM se v neposlední řadě podílí také na pořadatelské službě při mnoha kulturních, sportovních a společenských akcích.

Zde provádí především kontrolu u vstupu a výstupu z areálů, stadionů, budov a prostorů, kde se pohybují účastníci akce. Úkolem pořadatelské činnosti je nejen ostraha, ale i podávání základních informací pro účastníky a třeba i znalost poskytnutí první pomoci. Na objednateli pak záleží, zda požaduje uniformovanou službu, službu ve společenském oděvu, nebo v civilním oděvu.

ANIM - Pořadatelská činnost ANIM - Pořadatelská činnost

Pořadatelská činnost prováděná firmou ANIM slouží pro udržení pořádku a práva, dohlíží na respektování pokynů organizátora účastníky akce. Její úloha je nejen preventivně bezpečnostní, aktivně zasahuje proti narušitelům průběhu akce.

Technické vybavení pracovníků provádějící pořadatelskou činnost je vždy odpovídající typu pořádané akce a požadavků organizátora.

Nejvíce zkušeností v pořadatelské činnosti má firma ANIM při zajišťování několikaleté pořadatelské služby na hokejových utkáních ve Vsetíně, Zlíně, Přerově a Novém Jičíně.

Copyright © 2024 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín