Vzdělávání zaměstnanců ve firmě SECURITY ANIM

Společnost SECURITY ANIM, s.r.o. úspěšně realizovala projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004254 s názvem Podnikové vzdělání zaměstnanců.
Naši zaměstnanci se díky podnikovému vzdělávání zdokonalili v měkkých a manažerských dovednostech např. v kurzu Postupy aktivního naslouchání, Vnitrofiremní komunikace, Nátlakové metody – jak se bránit, Stres a jeho odstraňování, Co ovlivňuje pracovní komunikaci atd.

Do projektu se zapojilo 36 pracovníků, kteří se školili od července do prosince 2017.

Dispečink PCO

Stálá služba - 24 hodin

mobil:   739 222 444
mobil:   777 565 008
e-mail:   pco@anim.cz

Vzdělávání zaměstnanců

Společnost ANIM plus-RS, s.r.o. úspěšně zrealizovala projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004255 s názvem Vzdělávání zaměstnanců ve firmě ANIM plus – RS, s.r.o.

 

Společnost SECURITY ANIM, s.r.o. úspěšně realizovala projekt s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004254 s názvem Podnikové vzdělání zaměstnanců.

Jsme partnery

ONI NAM System System Plus Zlín LPT System, s.r.o. Alsymon s.r.o. Kruh Zásahová služba

Jsme členy

ČK SOMO KPKB ČR

CK SOMO KPKB CR

Ocenění

Copyright © 2019 - ANIM plus - RS, s.r.o.        Všechna práva vyhrazena        Webdesign ekART, Vsetín